GroenLinks speerpunten 2015 - 2018

Met veel genoegen en trots publiceert GroenLinks haar verkiezingsprogramma. Als GroenLinks geloven we in de noodzaak van de herindeling, sterker nog, we zijn tevreden met de samenvoeging van Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek per 1 januari 2015. Op den duur waren de drie gemeentes te klein om hun taken op een verantwoorde wijze uit te voeren. Niet alleen wat de financiën betreft, maar ook voor de uitvoering van alle wetten en regelgeving die nu op de gemeentes afkomen, is een competente gemeenteorganisatie en gemeenteraad noodzakelijk. Dat deze drie gemeentes samen één prachtig landschappelijk gebied vormen, is voor ons een extra uitdaging er iets moois van te maken in de komende periode.

Verkiezingsprogramma voor de periode 2015-2018

Als GroenLinks hebben we ons voor het verkiezingsprogramma (PDF) laten leiden door de volgende uitgangspunten: eerlijk delen van zorg en werk, behoud van ons prachtige landschap, zorgen voor schone energie en duurzame technieken, iedereen doet mee naar vermogen en tot slot:  alle inwoners en kernen worden op een gelijkwaardige manier bejegend. Kortom, GroenLinks staat voor investeren in een duurzame samenleving en een veerkrachtige leefomgeving in de mooiste gemeente van Nederland.

In het verkiezingsprogramma zul je geen beloften aantreffen die veel geld kosten of die we niet waar kunnen maken. De crisis waar we nog steeds last van hebben, is niet uit het niets ontstaan. De crisis laat zien dat het anders moet: niet groter, maar kleiner; niet meer, maar beter. De eerste jaren zullen we bovendien hard nodig hebben om van de huidige drie gemeentes één nieuwe te maken. Dit houdt in dat we met onvoorziene zaken kunnen worden geconfronteerd en voor onverwachte keuzes gesteld worden.  Veel zaken en regelingen moeten op elkaar worden afgestemd en belastingen en subsidies moeten geharmoniseerd worden. Ook de zogenaamde transities op het terrein van zorg, jeugdzorg, inkomen en werk vraagt veel inzet en energie.

Een financiële verantwoording van bedragen valt nu niet te geven, omdat de begroting voor de nieuwe gemeente op dit moment nog niet bekend is. De belangrijkste uitdagingen in ons verkiezingsprogramma zijn als volgt te omschrijven:

  • GroenLinks vindt de Zorg van zo’n groot belang, dat alle kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, voorrang krijgen;
  • GroenLinks vindt dat de nieuwe gemeente meer focus legt op de uitvoering van het Duurzaamheidsprogramma met extra aandacht voor het stimuleren van een duurzame samenleving en een veerkrachtige leefomgeving;
  • In de komende periode zal er flink geïnvesteerd moeten worden om de inwoners te kunnen laten Participeren en om de werkgelegenheid te stimuleren. Er zal een steeds groter wordend beroep gedaan worden op zelfregie en mensen zullen ook steeds meer betrokken worden bij het te voeren beleid;
  • Het behoud en versterken van Natuur & Milieu voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving;
  • Investeren in Mobiliteit, met voorrang voor het langzame verkeer (fietsers en wandelaars) en duurzaam hoogwaardig openbaar vervoer en;
  • De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten en de vervuiler betaalt.

Wij zijn ook te volgen op twitter: @GLBergenDal