Florian Gödderz
Florian Gödderz

Florian Gödderz

Carrousellid (commissielid) · Penningmeester

"Ik ben nieuw en fris in de Groesbeekse politiek. In mijn dagelijks leven bestudeer ik de Duits-Nederlandse betrekkingen op alle denkbare gebieden. Dit betekent vooral 'dingen op allerlei manieren bekijken' en 'mensen bij elkaar brengen'. Daarbij heb ik wel ambitie, maar blijf ik mede door mijn juridische achtergrond met beide voeten op de grond. Mijn speerpunten zijn het actief betrekken van jongeren in het politieke debat, het bevorderen van de duurzame toekomst en grensoverschrijdende contacten."

Nevenfunctie:

Ambassadeur van Ieder1Gelijk (Bureau Gelijke Behandeling Gelderland-Zuid) in Groesbeek

Contact:

Adres : Vivaldistraat 22 · 6566 WM  Millingen aan de Rijn
E-mail: f@goedderz.nl · Telefoon: 0481 354900