Jo Coerwinkel
Jo Coerwinkel

Jo Coerwinkel

Voorzitter a.i.

Op 2 januari 2015 ben ik begonnen als raadslid/fractievoorzitter van GroenLinks in de nieuwe gemeente Groesbeek (vanaf 2016 gemeente Berg en Dal). Deze mooie, nieuwe gemeente is ontstaan na de herindeling met Ubbergen en Millingen  aan de  Rijn. Daarvoor heb ik meer dan vier jaar ervaring opgedaan als lid van de raad in Ubbergen. Ik kies voor GroenLinks, omdat deze partij een duidelijke visie heeft op hoe het anders kan en anders moet met onze samenleving. Een visie waarin tot uiting komt, dat het bij eerlijk delen niet alleen gaat over geld, maar ook over een eerlijke verdeling van werk en zorg.

Ongeveer 600.000 mensen zijn werkzoekend en eenzelfde aantal valt onder de Participatiewet, omdat zij een ‘grote afstand tot de arbeidsmarkt’ hebben. Volledige werkgelegenheid lijkt door allerlei ontwikkelingen steeds verder weg en daarom moeten we de werkweek verkorten en het werk dat er is eerlijker delen. Het gevolg daarvan is dat mensen ook meer vrije tijd krijgen, waardoor er meer ruimte komt voor het meegroeien en verzorgen van de kinderen, het geven van mantelzorg. Ook kunnen we zo meer tijd besteden aan studie, hobby’s of andere leuke dingen. Kortom, echt samen leven in een meer ontspannen samenleving, waarin mensen tijd hebben voor elkaar.

Willen we de aarde niet verder uitputten, dan is het nodig meer gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen, minder te consumeren en beter om te gaan met ons groen en het milieu.

Bovendien kan er nog veel verbeterd worden op het gebied van mobiliteit. GroenLinks geeft voorrang aan de wandelaars en fietsers en kiest voor een hoogwaardig openbaar vervoer.

Veel van deze zaken moeten natuurlijk op landelijk niveau worden geregeld, maar alles wat we kunnen doen in onze gemeente, dicht bij huis, is mooi meegenomen.

En daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

Jo Coerwinkel