De nieuwe gemeente is van iedereen!

De nieuwe gemeente is van iedereen

GroenLinks staat voor investeren in een duurzame samenleving en een veerkrachtige leefomgeving in de mooiste gemeente van Nederland. Dit is onze missie en op basis hiervan ondernemen wij actie en beïnvloeden wij de politieke agenda in de gemeente. Alle voorstellen die wij in de raad doen, die aan onze fractie worden voorgelegd en waarover wij een besluit dienen te nemen, zullen wij toetsen aan onze visie. 

Wat GroenLinks dan ook kenmerkt is de moed om vrij te denken, om te zoeken en twijfelen, om oplossingen te zoeken vanuit een open houding naar wat er gebeurt in de wereld en in het bijzonder in onze leefomgeving. Wij werken hard om onze ideeën daadwerkelijk te realiseren en dat doen we op een voor GroenLinks kenmerkende manier: vrijmoedig, optimistisch, idealistisch, samen met anderen en gericht op resultaat. Wellicht zijn we dan in de nabije toekomst niet alleen de mooiste gemeente, maar ook de duurzaamste gemeente van Nederland! 

De belangrijkste uitdagingen in ons verkiezingsprogramma zijn als volgt te omschrijven:

  • GroenLinks vindt de Zorg van zo’n groot belang, dat alle kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, voorrang krijgen;
  • GroenLinks vindt dat de nieuwe gemeente meer focus legt op de uitvoering van het Duurzaamheidsprogramma met extra aandacht voor het stimuleren van een duurzame samenleving en een veerkrachtige leefomgeving;
  • In de komende periode zal er flink geïnvesteerd moeten worden om de inwoners te kunnen laten Participeren en om de werkgelegenheid te stimuleren. Er zal een steeds groter wordend beroep gedaan worden op zelfregie en mensen zullen ook steeds meer betrokken worden bij het te voeren beleid;
  • Het behoud en versterken van Natuur & Milieu voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving;
  • Investeren in Mobiliteit, met voorrang voor het langzame verkeer (fietsers en wandelaars) en duurzaam hoogwaardig openbaar vervoer en;
  • De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten en de vervuiler betaalt.

Ook is voor GroenLinks een ‘duurzame toekomstvisie’ een vanzelfsprekende leidraad voor alle beslissingen. Vanuit die visie heeft GroenLinks de laatste jaren veel zaken kunnen realiseren en daaraan willen we graag blijven bouwen. Onlangs heeft de gemeenteraad nog het GroenLinks initiatiefvoorstel voor een Duurzaamheidstop aangenomen. Lees hieronder meer over ons werk in de gemeente!

GroenLinks werkt aan een sociale samenleving: we kiezen voor gelijke kansen voor iedereen. We zetten ons in voor meer werk, goede zorg, beter onderwijs en het ontwikkelen van talent. Want ieder kind en ieder mens telt. Lees ook de berichten: GroenLinks: betaalbare zorg voor iedereen!  ~  Werkloos....een keuze?  ~  GroenLinks stemt niet in met de participatiewet  ~  Werk, werk en nog eens.....  ~  Zorgen om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)  ~  Geen bezuinigingen maar goede zorg aan huis  ~  Werk en inkomen hoge prioriteit  ~  Goede zorg aan huis die betaalbaar is!  ~  Kringloopwinkel moet blijven!.

“De echte oorzaak van de hoge werkloosheid is niet dat mensen zich niet aanbieden op de arbeidsmarkt, maar dat er te weinig vraag is naar personeel. Daarom maakt GroenLinks het goedkoper voor bedrijven om mensen in dienst te nemen. Daar staat tegenover dat het duurder wordt om het milieu te vervuilen. Twee vliegen in één klap.”

GroenLinks werkt aan een groene en duurzame gemeente: we kiezen voor het klimaat en zetten ons in voor schone energie en nieuwe, duurzame technieken. We werken aan groene wijken en buurten, zodat we samen kunnen genieten van de natuur. Lees ook de berichten: GroenLinks....geen luchtfietserij  ~  Geef Bomen een toekomst  ~  Ondernemers willen Duurzaamheidstop  ~  Windenergie: een oneindige bron van energie  ~  Recreatie en toerisme speerpunt voor duurzame toekomst  ~  Schaliegas? Nee!  ~  Duizendknoop hoort niet thuis in het landschap  ~  Grensoverschrijdend vervoer moet nog duurzamer  ~  Een koe hoort in de wei  ~  zonder kosten de biodiversiteit in je eigen leefomgeving stimuleren  ~  Gemeente start Duurzaamheidsprogramma.

"Het is niet eerlijk dat de allerrijksten nauwelijks belasting betalen over hun vermogens, terwijl er tegelijkertijd nog zoveel werkende armen zijn en onrechtvaardig dat multinationals via Nederland hun belastingplicht kunnen ontlopen, terwijl kleine ondernemers wel netjes winstbelasting betalen.”

GroenLinks kiest voor een open en eerlijke gemeente: we kiezen voor duidelijke standpunten en durven daarbij over grenzen heen te kijken. We zetten ons in voor gelijke kansen, eerlijk delen en het bestrijden van discriminatie. We werken aan eerlijke handel en democratie, ver weg en dichtbij. Lees ook de berichten: GroenLinks wil een raadsprogramma  ~  Collegeprogramma 2010-2014: hoe staan de zaken er voor?  ~  GroenLinks op weg naar nieuwe gemeente  ~  Gemeentenieuws in De Rozet en Groesbeeks Weekblad  ~  GroenLinks gaat voor een rechtvaardige economie  ~  GroenLinks maakt zich sterk voor daadkrachtige gemeente en een goed functionerden democratie  ~  Ben jij de baas over je eigen (digitale) gegevens?

Volg ons ook op Twitter: @GLBergenDal