De nieuwe gemeente Berg & Dal is van iedereen

GroenLinks wil een raadsprogramma

De hertelling van de stemmen is een feit en het duurt nog even maar dan is de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing een feit. De verschillen zijn erg klein en er zijn minstens vijf partijen nodig om een meerderheid te vormen! De drie grootste partijen hebben alle drie drie raadszetels.

Toch is het nu aan de gehele nieuwe gemeenteraad en het college van B & W om sturing te geven aan de nieuwe gemeente. Wij doen mee met twee raadsleden: Jo Coerwinkel en Rona Vree. Zij staan voor het democratisch ideaal van bestuur en burgerschap waarin iedereen volledig in de democratische processen kan participeren en zich verantwoordelijk voelt voor de inrichting van de samenleving.

We krijgen straks een nieuwe gemeente en GroenLinks vindt dat de nieuwe gemeente van iedereen is. GroenLinks wil dan ook een raadsprogramma dat door de gehele gemeenteraad - in het openbaar - wordt opgesteld.

Een breed gedragen raadsprogramma past goed bij de huidige dynamiek in de samenleving (participatie - transparantie - duurzaam) en draagt bij aan de stabiliteit in de bestuursperiode en tevens aan een betere verbinding tussen raad, burgers, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven. De nieuwe coalitie (het college van B & W) krijgt dan de opdracht en de ruimte om verdieping en verdere concretisering van het raadsprogramma te realiseren. Kortom, de gemeenteraad voert de regie, het college van B & W concretiseert en voert uit. 

Welke vorm?

Een raadsprogramma bestaat er in verschillende vormen. De eenvoudigste vorm is een programma op hoofdlijnen die door de gehele raad wordt gesteund. Koers en prioriteiten zijn helder voor iedereen. Samen werken aan het inrichten van de samenleving is topprioriteit. Budgetten zijn op hoofdlijnen bepaald. Toekomstige coalitie heeft voldoende speelruimte voor 'eigen' concretisering en financiering van verschillende doelen.

De meest ideale vorm is een programma op thema's en doelen. Deze variant gaat duidelijk een stap verder. Wensen en doelen van de gehele raad zijn breed geaccepteerd (per onderwerp ontstaan soms verrassende 'raadscoalities') en duidelijk gerangschikt en gekoppeld aan een termijn (tijd) en budgetten. Dit biedt veel houvast voor de coalitie en de ambtelijke organisatie. Immers, de raadsopdrachten en financiën zijn duidelijk (SMART) geformuleerd. De totale lastendruk is helder en de te realiseren effecten zijn duidelijk. Hierdoor is verantwoording afleggen ook een stuk transparanter. 

Naast de vorm dient te worden bepaald wanneer een raadsprogramma wordt vastgesteld. Voor, tijdens of na de 'coalitievorming'. Door de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zijn er minstens vijf van de elf partijen nodig voor een coalitie. Het ligt dan ook het meest voor de hand dat een raadsprogramma voor of tijdens de coalitievorming tot stand komt. Dit betekent ook dat de nieuwe coalitie het raadsprogramma steunt en uitvoert. 

GroenLinks staat voor investeren in een duurzame samenleving en een veerkrachtige leefomgeving in de mooiste gemeente van Nederland. Dit is onze visie en op basis hiervan ondernemen wij actie en beïnvloeden wij de politieke agenda in de gemeente. Alle voorstellen die wij in de raad doen, die aan onze fractie worden voorgelegd en waarover wij een besluit dienen te nemen, zullen wij toetsen aan onze visie.