Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Standpunt Beginselprogramma

BEGINSELPROGRAMMA en VERKIEZINGSPROGRAMMA

In 1990 ontstond GroenLinks uit vier partijen die samen vonden dat groene politiek een sterke partij nodig heeft. Gebaseerd op een linkse vrijheidslievende...

Lees meer
Standpunt Burgerbegroting

BURGERBEGROTING

GroenLinks pleit voor de invoering een Burgerbegroting. In de gemeentebegroting, vastgesteld door de gemeenteraad op voorstel van het College van...

Lees meer
Standpunt Democratisch Bestuur

DEMOCRATISCH BESTUUR

GroenLinks maakt zich sterk voor een slanke, daadkrachtige gemeente en een goed functionerende democratie. Niet kille cijfers moeten leidend zijn in de...

Lees meer
Standpunt Duurzaamheidsprogramma

DUURZAAMHEIDSPROGRAMMA

Onder het motto "duurzaamheid moet je organiseren", voorziet GroenLinks een voortrekkersrol voor de gemeente om bedrijven, organisaties en de inwoners van de...

Lees meer
Richting Klimaatneutraal

RICHTING KLIMAATNEUTRAAL

Met de Parijsakkoorden uit 2015 spraken veel landen af zich te zullen inzetten om de opwarming van de aarde te beperken.

Lees meer
Standpunt Gelijkheid

GELIJKE BEHANDELLING

Of het nou om de inrichting van de openbare ruimte of het toewijzen van woningen gaat: Op bijna alle beleidsterreinen hebben wij direct of indirect met...

Lees meer
Standpunt Onderwijs

GOED ONDERWIJS

GroenLinks wil extra investeren in het onderwijs. Want voor een duurzame samenleving moeten we het onderwijs verbeteren en moet 'duurzaamheid' veel meer...

Lees meer
Standpunt Zorg en Welzijn

GOEDE ZORG & WELZIJN

GroenLinks wil dat mensen de zorg krijgen die goed is. En dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft. Daarvoor zijn soms kleine stappen nodig, soms grote...

Lees meer
Standpunt Mobiliteit

MOBILITEIT

Onze gemeente Berg en Dal, de naam zegt het al, is een heel heuvelachtige gemeente met een totale oppervlakte van bijna 100 vierkante meter en met daarin...

Lees meer
Sport en recreatie.jpg

RECREATIE & TOERISME

De ligging van de mooiste gemeente moet meer kansen bieden voor toeristisch-recreatieve ontwikkeling met daarbij behorende werkgelegenheid. Mensen die onze...

Lees meer
P1150887.jpg

VEERKRACHTIGE LEEFOMGEVING

GroenLinks wil dat mensen kunnen wonen in een veerkrachtige omgeving, veilig en gezond voedsel kunnen eten en genieten van natuur en landschap bij...

Lees meer
Standpunt Wonen

WONEN

Wonen in een van de mooiste gemeenten van Nederland! Wie zou dat nou niet willen? Helaas voor veel jongeren een onbereikbaar ideaal.

Lees meer