GroenLinks wil dat mensen kunnen wonen in een veerkrachtige omgeving, veilig en gezond voedsel kunnen eten en genieten van natuur en landschap bij huis. GroenLinks kiest voor het beschermen van de aarde, het behoud van ecosystemen en een respectvolle omgang met dieren. Niet alleen omdat wij als mensen daar uiteindelijk baat bij hebben, maar juist ook omdat dieren, ecosystemen en onze planeet waarde op zichzelf hebben. Niet het success van vandaag, maar de winst van morgen staat centraal in onze groene, sociale en diervriendelijke economie.

Ons voedsel (bekijk ook eens dit filmpje: marketing van voedsel)

Er is veel mis met de productie van voedsel. GroenLinks wil dat ons voedsel eerlijker, duurzamer en gezonder gemaakt wordt. Biologische boeren moeten ondersteund worden en voedselverspilling moet worden tegengegaan. GroenLinks wil duurzame boeren steunen door vlees duurder te maken en voedsel dat minder beslag legt op de aarde, goedkoper. Boeren moeten een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en een sterkere onderhandelingspositie krijgen tegenover industrie en supermarkten. Zo worden zij minder afhankelijk van vaste subsidies en kunnen zij groener en diervriendelijker gaan boeren.

Wist je dat we zo'n eenderde van ons eten weggooien. Dit is niet alleen zonde van het eten, maar ook van de CO2 die uitgestoten werd bij de bewerking, verpakking en transport van al dat eten. Om voedselverspilling tegen te gaan heeft GroenLinks een initiatiefwet geschreven. Deze wet verplicht supermarkten om te publiceren welk voedsel zij weggooien en hoeveel voedsel. Dat geeft supermarkten meer inzicht in hun inkoopgedrag en verspilling. Ook kunnen consumenten met deze informatie supermarkten beter beoordelen.

Landbouw

Nederland moet een voortrekker worden van een nieuwe landbouwpolitiek. Een landbouwpolitiek die beter is voor mensen, dieren en milieu. Een duurzame landbouw betekent voor GroenLinks een landbouw waar innovaties worden bevorderd, megastallen worden verboden, er minder varkens en kippen komen en chemische gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum wordt teruggebracht. Dieren in de veehouderij moeten een dierwaardig bestaan kunnen hebben. De biologische landbouw is een goed voorbeeld hoe het anders kan. GroenLinks vindt het van belang dat de hele landbouw duurzamer wordt.

Als het aan GroenLinks ligt moet kwaliteit dus boven kwantiteit staan. Boeren verdienen ook een goede beloning voor hun diensten aan de samenleving, zoals natuurbeheer. Verder moeten boeren de handen ineen kunnen slaan, om een betere prijs te bedingen bij supermarktketens en de voedingsindustrie. 

Lees ook eens de bijdrage 'Waardevolle landbouw', van Sjef Staps.

Bio-industrie & dierenwelzijn

De bio-industrie is slecht voor dieren en voor het milieu. Jaarlijks worden 500 miljoen dieren geslacht in Nederland, vooral voor de export. Het kabinet wil de bio-industrie nog verder uitbreiden. GroenLinks vindt dit onacceptabel en wil de bio-industrie zo snel mogelijk afschaffen. De huidige bio-industrie maakt dieren tot machines en vervuilt de natuur. Megastallen vergroten het risico dat dierziekten, zoals de Q-koorts, op mensen worden overgedragen. Het veevoer wordt aangesleept van over de hele wereld. Tropisch bos wordt gekapt om soja te verbouwen voor onze varkens. Dit kan én moet anders.

GroenLinks wil strikte welzijnsnormen voor landbouwdieren opnemen in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De biologische landbouw, die veel meer recht doet aan de natuurlijke behoeften van dieren, verdient extra steun. Alle boerderijdieren moeten buiten kunnen scharrelen, wroeten en grazen. Er moet een einde komen aan dieronvriendelijke ingrepen, zoals het castreren van biggen. Diertransporten moeten in aantal en tijdsduur worden beperkt.

GroenLinks pleit voor vergroening van de btw, waardoor de 'kiloknaller' uit de bio-industrie duurder wordt en de biologische landbouw een steuntje in de rug krijgt. GroenLinks wil het vervoer van slachtvee beperken tot maximaal vier uur. 

Wie dieren houdt, op de boerderij of in huis, heeft de verantwoordelijkheid om in hun natuurlijke behoeften te voorzien. GroenLinks heeft hiervoor de Wet vrije uitloop geschreven. Kippen moeten kunnen scharrelen in de buitenlucht. Varkens moeten kunnen wroeten, koeien kunnen grazen. Honden moeten kunnen rennen.

Lees ook op deze site onze standpunten over duurzame veeteelt en het gebruik van schuilstallen in het buitengebied.

Luchtkwaliteit

De lucht in Nederland behoort tot de vuilste in Europa. Jaarlijks overlijden in Nederland tienduizenden mensen vroegtijdig als gevolg van vuile lucht en honderdduizenden mensen hebben gezondheidsklachten. GroenLinks wil werk maken van de verbetering van de luchtkwaliteit. Door te investeren in sneller, beter en frequenter openbaar vervoer, wil GroenLinks het aantal reizigers dat voor de trein kiest, flink laten toenemen. Het autogebruik in stedelijke regio’s kan minder aantrekkelijk worden gemaakt met een slimme kilometerheffing. De kosten per kilometer zijn afhankelijk van tijd, plaats en hoe vervuilend de auto is. Zo gaat iemand die in een schone auto rijdt er in onze plannen zelfs financieel zelfs op vooruit.

Door te investeren in groene innovatie en schone energie, kan de uitstoot van vervuilende stoffen in Nederland fors kleiner worden. Door ver van tevoren strenge normen aan te kondigen, kunnen fabrikanten, van bijvoorbeeld auto’s, daarop inspelen. Zij zullen dan schonere technieken toepassen, bijvoorbeeld door de verdere ontwikkeling van hybride auto's.

Natuur & Landschap

Wij kunnen niet zonder groen om ons heen en natuur in de buurt. Natuur in je nabijheid heeft een bewezen positief effect op je gezondheid en het welzijn. Maar natuur is ook waardevol op zichzelf. Het is onbegrijpelijk dat sinds het aantreden van het eerste kabinet-Rutte, er dusdanig op natuur bezuinigd is, dat nu nog maar een derde van het natuurbudget over is. GroenLinks wil investeren in natuur. Er is nergens in Europa zo weinig natuur over als in Nederland. Het aantal plant- en diersoorten daalt nog steeds. GroenLinks vecht voor het behoud van ons natuurlijk erfgoed. Wij willen dat zeldzame en inheemse planten en dieren beter worden beschermd en de ruimte krijgen die zij nodig hebben, zodat vogels rustig kunnen broeden en herten, vossen en hazen de ruimte krijgen in velden en bossen.

Het netwerk van waardevolle natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), moet het voor dieren mogelijk maken om door heel Europa van het ene naar het ander natuurgebied te gaan. Het eerste kabinet-Rutte was gestopt met het aanleggen van deze EHS. Gelukkig is het tweede kabinet-Rutte weer verder gegaan. Maar het blijft onduidelijk hoeveel natuurgebied het kabinet wil aanleggen. GroenLinks wil aan de oorspronkelijke ambitie vasthouden: ruim 728.000 hectare.

Investeren in natuur is goed voor Nederland. Natuur heeft namelijk ook een economische waarde. Aan bezoekers van natuur en mooie landschappen wordt veel geld verdiend. In Zeeland bijvoorbeeld, leven meer mensen van de horeca dan van de landbouw. Juist in krimpgebieden, waar vaak relatief goede mogelijkheden voor natuurontwikkeling zijn, is de recreatiesector een belangrijke economische troefkaart.

Om de bescherming van de Nederlandse natuur te vereenvoudigen en te verbeteren heeft GroenLinks samen met D66 en PvdA de Initiatiefnota Mooi Nederland ingediend.