Of het nou om de inrichting van de openbare ruimte of het toewijzen van woningen gaat: Op bijna alle beleidsterreinen hebben wij direct of indirect met mensenrechten te maken.

Artikel 1 van onze Grondwet luidt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

“Ze noemen een burgemeester een burgervader, denk ik omdat het met zorgzaamheid en verantwoordelijkheid te maken heeft. Dat een gemeente goed zorgt voor zijn inwoners waarbij iedereen gelijk is. De ene heeft alleen wat meer nodig dan de ander, wat op een ander moment weer andersom kan zijn.”
(Aldus een 55-jarige fietser uit Groesbeek).

GroenLinks Berg en Dal wil dat iedereen zich thuis voelt in onze gemeente. En dat onze gemeente rekening houdt met de verschillende achtergronden van onze inwoners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: man of vrouw, jong of oud, met of zonder beperking. Zodat onze gemeente er ook écht van en voor iedereen is!

Wij willen daarom dat de gemeente een integraal, lokaal antidiscriminatiebeleid ontwikkelt, waarbij op een overzichtelijke en samenhangende manier maatregelen worden gepresenteerd die bijdragen aan het voorkomen van discriminatie. Hierbij willen wij zowel het gesprek met de eigen organisatie zoals de werkgever van onze ambtenaren aangaan, maar ook met zoveel mogelijk bedrijven, onderwijsinstellingen, sportverenigingen en welzijnsorganisaties.

Wij vinden dat gelijke behandeling als norm dient te gelden en niet als iets bijzonders!