Onze gemeente Berg en Dal, de naam zegt het al, is een heel heuvelachtige gemeente met een totale oppervlakte van bijna 100 vierkante meter en met daarin verspreid liggend de 12 woonkernen. De hele gemeente ligt eigenlijk een beetje geïsoleerd, omdat er aan alle kanten een soort barrière ligt. Aan de ene kant de stad Nijmegen, dan zijn er twee rivieren, de Waal en de Maas, een vrij hoge heuvelrug, de Sint Jansberg én de grens met Duitsland.

Door de tijd heen is het voor de meeste mensen vanzelfsprekend geworden om zich te verplaatsten met de auto. Er zijn bussen, maar die rijden niet bepaald af-en-aan en komen ook lang niet overal. En de trein is al lang geleden opgehouden te rijden. Kortom, de auto was het enige logische vervoermiddel. De fiets of lopen was onaantrekkelijk door de lange afstanden en de flinke heuvels.

Dat GroenLinks nu wil stimuleren om de auto minder te gebruiken, wordt niet gemakkelijk haalbaar geacht. Maar wij denken wel dat het kan en sterker nog, dat het ook moét.

Dat uitlaatgassen, fijnstof en weinig bewegen ongezond zijn, is bekend. Dus zou het een taak en plicht van de gemeente om inwoners te helpen gezonde keuzes te maken. Onze leefomgeving en onze gewoontes spelen hierbij een heel belangrijke rol. Zoals het naar school brengen van onze kinderen. Zij moeten zelfstandig en veilig naar school kunnen lopen en fietsen waarbij de gemeente moet zorgen voor goede schoolroutes.

Daar begint het. Al jong kunnen we er een gewoonte van maken dat men de fiets pakt en niet de auto de eerste en enige optie is. En wanneer kinderen naar de middelbare school gaan, willen we dat ze blijven fietsen, misschien wel elektrisch. Dan willen ze een glad wegdek, niet te veel omrijden, niet te veel oponthoud, liefst niet te veel wind en regen én een veilige route. Daar moeten we bij het aanleggen van fietspaden rekening mee houden. Zo valt het voordeel van een auto of de bus weg en geeft fietsen zelfs veel meer vrijheid. Het gaat niet alleen om jongeren maar om alle fietsers. Ook zij die ’s morgens naar hun werk fietsen of een boodschap doen. Het is belangrijk dat fietsen net zo fijn en makkelijk is of wordt gemaakt, zodat men kiest voor de fiets. GroenLinks denkt daarbij aan fijne fiets parkeerplekken, struikgewas dat wind tegenhoudt, goed asfalt, snelle verbindingen en minder verkeerslichten op fietspaden. 

“De toektoek, de milieuvriendelijke onkruidbestrijding, het voedselbos, biologische wijnbouw, buurtzorg.....wij zijn dik tevreden, een voorbeeld voor de stad! Een groentetuin voor de buurt, dat zou nog een idee kunnen zijn.”

(Aldus een middenstander en inwoner uit Berg en Dal).

Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden waar we over na moeten denken. Hoe richten we woonwijken in, of hoe bouwen we huizen? Maken we het allemaal zo, dat de fiets er een deel van uitmaakt en plaatsen we auto’s wat meer naar de achtergrond? Zorgen we dat de auto niet meer het straatbeeld bepaalt, maar richten we het zo in, dat we elkaar voor de deur kunnen ontmoeten? Al deze maatregelen kan een gemeente nemen om de gezondheid van zijn inwoners te stimuleren. Dat kan minder duur zijn dan allerlei sport stimuleringsmaatregelen. Sporten is natuurlijk goed, vooral ook om het plezier en de interactie met anderen, maar bewegen in ons dagelijks leven is belangrijker voor onze gezondheid.

Wij gaan ervoor om dat te bereiken.