Met de Parijsakkoorden uit 2015 spraken veel landen af zich te zullen inzetten om de opwarming van de aarde te beperken. In 2030 moet de opwarming beperkt zijn tot 1,5 tot 2 oC en in 2050 tot maximaal 3 oC. Vanaf dat jaar is het streven om klimaatneutraal te zijn zodat de aarde niet verder opwarmt, grondstoffen niet verder worden uitgeput en vervuiling niet toeneemt.

Dit wil GroenLinks lokaal vorm gaan geven, met een gigantische uitdaging in het vinden van technische en financiële mogelijkheden. Maar ook het vinden van voldoende draagvlak is een belangrijke uitdaging op lokaal niveau, want veel mensen zien het belang in van een gezonder klimaat, maar de persoonlijke consequenties zijn vaak minder populair. GroenLinks Berg en Dal zet zich op lokaal niveau in om de benodigde stappen te zetten om een groene gemeente door te kunnen geven aan de volgende generatie, en door in gesprek te gaan en blijven met de inwoners. Zo gaan we op zoek naar welke oplossingen het beste passen in onze gemeente en leggen we uit waarom het zetten van stappen nodig is.

GroenLinks Berg en Dal gáát voor verschillende soorten groene energieopwekking zoals zonneparken en windmolens. GroenLinks wil toewerken naar een afvalbeleid waarbij een circulaire economie (zonder afval) het einddoel is en mobiliteit steeds duurzamer wordt doordat we gaan rijden op elektriciteit, waterstof of andere vormen van duurzame energie. Het zet zich in om het mogelijk te maken dat huishoudens en industrieën in onze buurt uiteindelijk van het aardgas kunnen gaan en daarmee energie zullen besparen. En ook de bescherming van de biodiversiteit en het leren omgaan met de helaas niet meer afwendbare gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast of juist droogte, is een enorme opgave waar GroenLinks zich voor inzet.

“Als ik denk aan een groenere gemeente, zie ik plekken met zonnepanelen. En zou ik druk belopen stoepen bekleden met oplaadtegels. En er zouden veel meer voertuigen zoals vuilniswagens elektrisch kunnen rijden.“

(Een 17-jarige scholier, wonende in de Gemeente Berg en Dal)

Met een plan

GroenLinks-wethouder Nelson Verheul heeft onder meer duurzaamheid, milieu, energie, klimaat, afval en wonen in zijn portefeuille. Zijn ambitie is om van Berg en Dal één van de duurzaamste gemeente van Nederland te maken. De gemeente tekende het Gelders Energie-akkoord en committeerde zich daarmee aan een aantal doelen. Per jaar wil het 1,5% energie te besparen. In 2023 wil de gemeente 16% van de gebruikte energie duurzaam opwekken, in 2030 50% en in 2050 zelfs 100%. Daarmee zal de gemeente klimaatneutraal zijn.[1]

Deze ambities zijn uitgewerkt in het Actieplan Duurzaamheid. Het plan heeft vijf zogenaamde sporen om tot de doelen te komen:

  1. Terugdringen van CO2-emissie door:

a) duurzaam opwekken van energie

b) energiebesparing en

c) terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

  1. Aardgasvrij wonen
  2. Duurzame mobiliteit
  3. Bevorderen van een circulaire economie (inclusief het herzien van beleid en uitvoering van afvalverwerking)
  4. Het voorkomen van overlast ten gevolge van klimaatverandering (zoals door water, droogte en hitte).

Meer weten?

Lees mee met de meer uitgewerkte plannen zoals een voorbeeld van een zonnepark dat de lokale biodiversiteit zal vergroten in plan Zebra; de beslissing van het College om versnippering van het landschap door kleine zonneparken te voorkomen; of achtergrondinformatie over klimaat en energiebeleid in Berg en Dal en de  Energievisie gemeente Berg en Dal 2017-2020.