Wonen in een van de mooiste gemeenten van Nederland! Wie zou dat nou niet willen? Helaas voor veel jongeren een onbereikbaar ideaal. De meeste woningen zijn te duur of er is een lange wachtlijst. Ook voor veel anderen met een krappe beurs is het moeilijk om hier een geschikte woning te vinden.

Aan de andere kant zijn er veel grote gebouwen in onze gemeente. Oude villa’s, boerderijen, bedrijfspanden en voormalige gemeentehuizen die uitstekend opgesplitst kunnen worden in kleine wooneenheden voor de krappe beurs.

Daarnaast willen wij graag meer diversiteit in het woningaanbod. Naast de eengezinswoningen en de appartementen is er plaats voor woongroepen, knarrenhofjes, tiny houses, woonwagens, kangeroewoningen en andere woonvormen waar mensen behoefte aan hebben.

Nieuwbouw moet vanzelfsprekend duurzaam, energieneutraal, aangepast aan het warmere klimaat en natuur inclusief zijn. Maar ook onze bestaande woningvoorraad moet gefaseerd milieuvriendelijk gemaakt worden. Daarin heeft onze gemeente nog een grote uitdaging. Burgers kunnen veel zelf doen: isoleren van muren, vloeren en daken, driedubbel glas, zonnepanelen op het dak. Maar ook de gemeente heeft een taak door o.a. wijkgericht plannen te maken om van het gas af te gaan, voorlichting te geven over milieuvriendelijk verbouwen, duurzaamheidsleningen te verstrekken.

“Zelf ben ik niet zo actief bezig met verduurzamen maar in onze flat wordt het onderhoud wel bewust groen gedaan. Zonnepanelen op het dak, een warmtepomp en liefst ook een hele nieuwe gevel. Het begint klein.”
(Een 46-jarige werknemer, wonende in de Gemeente Berg en Dal)

Prettig wonen hangt ook samen met de directe omgeving van het huis. Wonen in een groene buurt is prettiger dan wonen in een versteende buurt. Ook hierin kunnen burgers veel zelf doen, maar ook de gemeente heeft een taak door de verstening van tuinen tegen te gaan, door bomen te planten, grasvelden en parken aan te leggen, beken en vennen te onderhouden etc.

Ook de sociale omgeving is belangrijk. Binnen een straat of wijk zijn openbare plekken nodig waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, een praatje maken, elkaars hond bewonderen etc. Dat kan een parkje zijn maar ook een speelplaats of een bankje naast een vennetje.

Het is natuurlijk mooi als iedereen in de perfecte woning kan wonen, maar helaas zal het nooit helemaal perfect zijn. Het belangrijkst is en blijft dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft!