De ligging van de mooiste gemeente moet meer kansen bieden voor toeristisch-recreatieve ontwikkeling met daarbij behorende werkgelegenheid. Mensen die onze gemeente bezoeken en/of hier willen recreëren zijn van harte welkom. Recreatie en toerisme zijn een belangrijke bron voor werkgelegenheid en de gemeente zoekt daarvoor samenwerking op Eurogionaal niveau. Recreatie en toerisme moet dan ook een van de speerpunten zijn van de gemeente.

Er is een goede informatieverstrekking (marketing) over aanwezige natuurgebieden, campings, hotels, bed- en breakfastadressen , fiets- en wandelpaden, Toeristische Overstap Plaatsen (TOP) en overige voorzieningen.

Monumenten en ander cultureel erfgoed moeten behouden blijven. De gemeente heeft meer aandacht voor stiltegebieden en het verkeersluw maken van dijken en wegen waar fietsers en wandelaars graag gebruik van maken.

Het oprichten van horecabedrijven, bed- and breakfast voor overnachtingen, theetuinen e.d. voor toeristen wordt gestimuleerd. Er gelden regels voor de oprichting en groottes van campings/hotels e.d. Permanente bewoning in recreatiegebieden wordt niet ondersteund.

Hiervoor is een goede informatieverstrekking (marketing) over aanwezige natuurgebieden, campings, hotels, bed- en breakfastadressen , fiets- en wandelpaden, Toeristische Overstap Plaatsen (TOP) en overige voorzieningen noodzakelijk.

Monumenten en ander cultureel erfgoed moeten behouden blijven. De gemeente heeft meer aandacht voor stiltegebieden en het verkeersluw maken van dijken en wegen waar fietsers en wandelaars graag gebruik van maken.

Het oprichten van horecabedrijven, bed- and breakfast voor overnachtingen, theetuinen e.d. voor toeristen wordt gestimuleerd. Er gelden regels voor de oprichting en groottes van campings/hotels e.d. Permanente bewoning in recreatiegebieden wordt niet ondersteund.

Zonnetrein 10.jpg Recreatie Theetuin.jpg Banen.jpg Recreatie.jpg