Landbouwgif glyfosaat 'dodelijk' voor veerkrachtige leefomgeving

Regering moet landbouwgif glyfosaat verbieden

De regering moet tegen het Europese voorstel voor hernieuwde toelating van landbouwgif glyfosaat stemmen. De Tweede Kamer nam 4 maart een motie van GroenLinks en PvdA aan die daartoe oproept. 

Glysofaat vormt een grote bedreiging voor onze biodiversiteit en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de stof als “waarschijnlijk kankerverwekkend” getypeerd. Het is een zeer slechte zaak als dit landbouwgif voor nog eens 15 jaar wordt toegelaten, terwijl er grote wetenschappelijke onduidelijkheid is over de gezondheid- en milieurisico’s. De Tweede Kamer nam 4 maart een motie van GroenLinks en PvdA aan die daartoe oproept. Volgende week wordt in Brussel door de nationale lidstaten gestemd over het voorstel om voor 15 jaar glyfosaat goed te keuren. 

Rik Grashoff: ‘Fantastisch! Deze aangenomen motie is een belangrijke stap in de goede richting. De Kamer zegt luid en duidelijk: glyfosaat is gevaarlijk en daarom willen wij geen hernieuwde toelating van dit gif. Ik wil dat staatssecretaris van Dam met deze aangenomen motie in de hand aanstuurt op een stapsgewijs einde aan glyfosaat in Europa.’