Ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam en heb daar ook gestudeerd.  Sinds 1993 woon ik met veel plezier in de Ooijpolder.

Ik heb altijd in de gezondheidszorg gewerkt. Mijn grootste zorg is de klimaatverandering, waarbij het vooral nodig is dat voor het ‘oplossen’ van dit probleem een veel groter deel van de bevolking dit ook inderdaad als een probleem gaat zien. Verder moeten we proberen de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. Ik ben al heel lang lid van GroenLinks en sinds 2018 penningmeester.

Nevenfunctie: bestuurslid en vrijwilliger bij de Stichting Ka Dounia Dia