In mijn werk (internationalisering op de universiteit) ben ik daar voortdurend mee bezig. Ook rond ons huis, (sinds 2019 in het mooie Millingen aan de Rijn) komt het terug. Bijvoorbeeld bij mijn bijenvolken, die door het jaar heen profiteren van een grote verscheidenheid aan bloeiende planten en bomen. En in de manier waarop we voor mijn schoonmoeder een eigen plek hebben gerealiseerd bij ons huis, zodat oud en jong samen leven, samen delen. Diversiteit is in mijn leven en in mijn politieke keuzen een leidend thema, een soort refrein.

Mijn politieke focus richt zich op de menselijke maat. Daarom heb ik altijd gekozen voor politiek op gemeentelijk niveau. Daarbij ligt mijn hart meer bij het dorp dan bij de stad.  Binnen de gemeente gaat mijn aandacht vooral uit naar alles wat kwetsbaar is, zodat diversiteit behouden blijft. Dat houdt bijvoorbeeld in dat je natuurvriendelijke landbouw koestert, de kwetsbare weggebruiker beschermt en dat je knokt voor een plek voor sociaal kwetsbaren midden in onze gemeenschappen.
De politieke aandacht moet wat mij betreft gericht zijn op het cement van onze samenleving: mensen, verenigingen ontmoeting en de leefruimte. Binnen de fractie van Groenlinks Berg en Dal wil ik me dan ook met name richten op de verbinding met de inwoners, met belangbehartigers. Idealen en dromen dichterbij brengen is mijn missie. Juist omdat lokale politiek wat mij betreft niet is voorbehouden aan die paar vierkante meters in het gemeentehuis, maar heel Berg en Dal aan gaat.