Sinds 2007 woon ik in onze mooie gemeente Berg en Dal. Eerst in Groesbeek, daarna in Millingen aan de Rijn. Eerder woonde ik (onder andere) in Düsseldorf, Münster en Nijmegen.

Al vanaf 2010 ben ik actief voor GroenLinks Berg en Dal. Als raadslid ontmoet ik de meest verschillende mensen en leer ik met veel plezier over hun geschiedenis en kijk op de wereld. Of het nu over de riolering of de inrichting van een nieuw winkelcentrum gaat, of hoe wij mensen aan een baan kunnen helpen … ik zet me altijd in om dit te verbeteren voor onze inwoners!

Mijn speerpunten zijn het actief betrekken van jongeren in het politieke debat, het bevorderen van een duurzame en sociale samenleving, alsmede grensoverschrijdende contacten.

In het dagelijkse leven draag ik bij aan de duurzame missie van de Triodos Bank.

Commissies en werkgroepen:
Auditcommissie
• Klankbordgroep Informatieveiligheid
• Werkgroep Jeugd en Politiek

Nevenfunctie:
• Ambassadeur van Vizier (gericht op discriminatie en diversiteit) in Berg en Dal