Ik ben opgegroeid in Nijmegen-Oost. Daarna heb ik lang in de randstad, Latijns-Amerika en Indonesië gewoond. Als antropoloog en jurist heb ik in die landen gekeken naar de positie van kwetsbare mensen, bijvoorbeeld als ze het slachtoffer zijn van milieuvervuiling en als ze niet worden gehoord of gezien door de overheid of andere machtige partijen.

Inmiddels weet ik dat ook hier in Nederland veel te doen is om kwetsbare mensen te ondersteunen, om de relatie tussen de burger en overheid te verbeteren, en dat investeren in een beter milieu belangrijk is om grotere problemen te voorkomen, zeker ook voor kwetsbaren en jongere generaties. 

Daarom heb ik een paar jaar in het onderwijs gewerkt. Ik heb maatschappijleer gegeven in het voortgezet onderwijs en gewerkt bij de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Nu werk ik als jurist bij de provincie Gelderland waar ik mijn bijdrage probeer te leveren aan de maatschappelijke opgaven die daar liggen.

Een paar jaar geleden ben ik met mijn gezin teruggekomen naar waar ik vandaan kom, maar dan naar waar het net iets mooier is: Berg en Dal. Ik ben actief geworden voor GroenLinks in onze gemeente. Juist op lokaal niveau moeten plannen die op hoger niveau worden bedacht vorm krijgen. Ik wil er graag aan bijdragen om dit zo goed mogelijk te doen, waarbij mensen worden gehoord en verschillende belangen goed worden afgewogen.