Motie Zonnepark van ons allemaal aangenomen.

Mede dankzij onze herhaalde oproepen wil Berg en Dal bij voorkeur in 2040, maar uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Het plan van dit zonnepark tussen Millingen, Leuth en Kekerdom omvat 50 hectare aan energie-opwekking en 50 hectare aan natuurontwikkeling. Om de aanleg van het zonnepark mogelijk te maken moest het bestemmingsplan worden vernieuwd. De raad werd op 22 mei gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

GroenLinks is groot voorstander van dit unieke plan met veel natuur, net als veel inwoners van onze gemeente. Tegelijkertijd hebben ook veel mensen laten weten dat ze het niet eens zijn met de plannen en het liever anders zouden zien; kleiner of op andere plekken. Een plan dus waar we zorgvuldig mee om willen gaan. Daarom hebben we in deze raadsvergadering geprobeerd een brug te slaan naar de tegenstanders van het plan, middels onze motie

Sinds 2020 wordt al gewerkt aan dit plan. Ook is de omgeving al sinds dat najaar betrokken. Met veel mensen is gesproken en op basis van hun ingebrachte wensen zijn aanpassingen gedaan. Aan het eind van het participatietraject is niet iedereen het eens met de uitkomsten, maar alles is wat ons betreft netjes doorlopen. 

Wij hebben volmondig ingestemd met het plan, omdat dit bijdraagt aan maatregelen tegen klimaatverandering, de energietransitie en het welzijn van toekomstige generaties. En we zijn er trots op omdat dit een voorbeeldproject is vanwege de 50% natuur. Natuur die wat ons betreft na afloop van de termijn gewoon blijft staan, zodat er natuurinclusieve landbouw kan plaatsvinden. We zijn blij dat het bestemmingsplan met 15 stemmen voor en 9 tegen is vastgesteld. En dat onze motie om de brug te slaan ook met een meerderheid is aangenomen. 

Hieronder een deel van de inspreektekst van fractievoorzitter Caroline de Greeff, die namens GroenLinks en PvdA sprak. 

Tijdens de carrousel hebben we uitgebreid het debat gevoerd over deze plannen. Dat hoeven we wat ons betreft niet over te doen. Ik benoem daarom kort waarom wij van GroenLinks en PvdA voor de bestemmingsplanwijziging gaan stemmen. 

 • We zijn het er in deze zaal bijna allemaal over eens dat we duurzame energieoplossingen nodig hebben.
  • Zelfs de huidige landelijk formerende partijen laten het energiebeleid grotendeels gelijk. Dus ook zij gaan deze plannen niet tegenhouden. Want het is nodig. 
 • Ook vinden we bijna allemaal extra natuur belangrijk en mooi. 
  • Op dit moment is er op het Zeeland weinig natuur, er zijn vooral agrarische activiteiten. 

We denken daarom dat we met dit plan een hele mooie oplossing hebben voor beide behoeften, die zo belangrijk zijn voor huidige en toekomstige generaties.

We horen de mensen die moeite hebben met het plan. We hebben begrip voor hen. De reden dat wij anders zullen stemmen dan wat zij vragen, is dat ons beeld van de toekomstige situatie anders is dan wat zij beschrijven. En er zijn vele mensen uit Leuth, Kekerdom en Millingen die er ook zo tegenaan kijken, maar die we veel minder hebben gehoord. Hierbij wil ik ook graag wijzen op de ingezonden brief van Thea en Frans uit Kekerdom. Zij noemen daarin ook dat 78% van de inwoners van de 3 dorpen niet hebben laten horen dat ze tegen zijn. En dat is uiteindelijk een meerderheid van de inwoners van onze gemeente, ook van die uit Millingen, Leuth en Kekerdom. 

Wat wij met deze mensen zien, is dat: 

 • Met de toevoeging van zoveel extra hectare natuur, vormgegeven in een coulissen landschap zoals het vele eeuwen hier is geweest, denken we dat het gebied er alleen maar mooier op gaat worden. Dit park is juist een kans om toerisme en recreatie in de polder een extra stimulans te geven, iets wat er nooit zou komen zonder het zonnepark.
 • Het wordt een voorbeeldproject, denk je eens in dat Millingen bekend gaat worden vanwege een dergelijk uniek energiepark met meer natuur dan in welk park in Nederland ook! 
 • En het kan nog mooier als we met elkaar zorgen voor een goed ingericht Omgevingsfonds en Financiële Participatie. We gaan dat nu verder uitwerken. En als we ons daarvoor inzetten, kunnen we ervoor zorgen dat er nog meer geld gaat vloeien naar die mooie polder, naar duurzame maatschappelijke ontwikkeling in Leuth, Kekerdom en Millingen, die door de inwoners zelf wordt bepaald. 

En wij hopen dat iedereen met ons meedoet: alle partijen in de raad, de mensen die zich vanavond voor of tegen de plannen hebben uitgesproken en vooral ook de mensen die je vaak niet hoort, maar die wel wat extra’s kunnen gebruiken.

Laten we met elkaar onze polder nog mooier maken door samen deze ontwikkeling verder te brengen. 

Toelichting bij Motie Het zonnepark van ons allemaal

We denken dat de motie heel helder is. Graag benoem ik daarom alleen de 2 punten waar het wat ons betreft echt om gaat en waarom we nu met GroenLinks, PvdA en D66 deze motie indienen:

 • Dat we we het belangrijk vinden om ondanks al de verschillende meningen die we hebben, binnen de raad en binnen de woongemeenschappen, weer gaan werken aan bruggen en het tot elkaar komen, ook rond dit plan. 
 • Dat inwoners de mogelijkheid hebben om mee te profiteren van de inkomsten uit het park - en dat we juist heel veel kansen zien voor inwoners van Millingen, Leuth en Kekerdom om hun maatschappelijke en duurzame wensen dichterbij te brengen. Dat doen we in de volgende fase, met een Omgevingsfonds en financiële participatie. Heel fijn als de gemeente daarin ook een beetje meehelpt om het makkelijker te maken voor onze inwoners.