Tijdens die vergadering hebben we toen samen met PvdA gevraagd of er nog een keer gekeken kan worden naar het voorstel dat dat voorlag. GroenLinks is enerzijds voorstander van meer duurzame sociale woningbouw. Tegelijkertijd zien we dat in de omgeving de wens bestaat dat het gebouw niet te hoog en kolossaal wordt. 

In de Carrousel van 24-04-2024 is hierover nu weer van gedachten gewisseld.

Op 16 mei wordt het onderwerp opnieuw besproken in de raadsvergadering