De kabouterboom: de oudste en dikste boom in de gemeente

GroenLinks: geef bomen een toekomst!

In de nieuwe gemeente staat de dikste boom van Nederland, maar dat is ook de enige boom met aantrekkingskracht waar recreanten en toeristen graag op af komen. Deze dikste boom van Nederland, beter bekend als de Kabouterboom, zou zo’n 450 jaar oud zijn. Nergens in de gemeente is bijvoorbeeld een zomereik of linde te vinden van minstens 500 jaar oud. GroenLinks vindt dat de nieuwe gemeente zich sterk moet gaan maken voor het versterken van de aantrekkelijkheid van het landschap door specifieke bomen de kans te geven oeroud te laten worden.

Veel boomsoorten kunnen zonder al te veel inspanning meer dan 500 jaar oud worden. De beleving van oeroude bomen is fantastisch, maar nu moeten we hiervoor naar het buitenland! Waarom?

Wel, het huidige beleid omtrent het beheer en behoud van bomen schiet te kort omdat het op de korte termijn is gericht. Er is wel een lijst met bijzondere bomen, maar hierbij heeft men geen rekening gehouden met de (verre) toekomst. Welke bomen zijn nu niet beschermd (omdat deze nu nog ‘jong’ zijn), maar zouden wel beschermd en behouden moeten worden om zo de kans te krijgen oeroud te worden?

Het is een absolute meerwaarde om levende "monumenten" in je directe leefomgeving te hebben. Immers, bomen die oeroud mogen worden verbinden mensen met natuur en dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente (recreatie/toerisme). Deze bomen verdienen dan ook meer aandacht en zorg in verband met de ouderdom en veiligheid (veiligheid is vaak simpel te realiseren door de toegang te beperken). GroenLinks vindt dat de gemeente het huidige beleid moet aanpassen. In overleg met de gemeenteraad dienen middelen beschikbaar te worden gesteld. Wel zo rechtvaardig en toekomstige generaties zullen ons erg dankbaar zijn.

Kom ook naar het paneldebat op maandagavond 29 september o.l.v. Paul Wilbers en Haary Keereweer: https://groesbeek.groenlinks.nl/nieuws/paneldebat-olv-paul-wilbers-en-harry-keereweer

Meer over onze grondhouding en ideeën weten? Kijk eens op https://groesbeek.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-MUG of https://groesbeek.groenlinks.nl/standpunten/veerkrachtige-leefomgeving.

"De basis van duurzaamheid ligt in de verbinding van het individu (de mens) met zijn of haar leefomgeving. 100% duurzaam betekent dan ook dat er geen scheiding wordt gemaakt tussen mens en natuur."