Veel wensen en irritatie over huidig vervoer
We merken dat bijna iedereen wel een mening heeft over mobiliteit. Of het nu gaat over te weinig openbaar vervoer, overlast van hardrijders of de voorkeur voor langzaam verkeer in de wijk. Inwoners benaderen GroenLinks en PvdA geregeld hierover en ook bij nieuwbouwplannen worden de meeste zienswijzen ingediend over verkeer. Tijd dus om dieper in gesprek te gaan hierover. En daarbij inwoners uit te nodigen hun ideeën in te brengen. 

Anders kijken naar mobiliteit
Als het aan GroenLinks en PvdA ligt, gaan we structureel anders kijken naar verkeer en vervoer. De auto hoeft bijvoorbeeld niet altijd het eerste vervoermiddel te zijn. We kunnen er ook voor kiezen om openbaar vervoer toegankelijker te maken of meer fietsroutes aan te leggen. Tijdens deze avond gaan we open in gesprek over het brede onderwerp mobiliteit. En over ingebrachte casussen uit de praktijk. 

Kom 29 mei naar de Bosduivel en breng je casus in
Dorpshuis de Bosduivel in Heilig Landstichting is op 29 mei vanaf 19.30u open voor inloop met een kopje koffie of thee. Om 20.00u begint de avond met een opening en daarna de inleiding door Sjors van Duren. Daarna gaan we in groepen in gesprek over ingebrachte casussen uit onze gemeente. Heb je een idee of loop je al lange tijd aan tegen een probleem met verkeer of vervoer? Laat het ons vooraf weten via bergendal@pvda.nl. Ook vragen we je vooraf aan te melden via dit mailadres als je van plan bent te komen.