Verschillende opvanglocaties
Op dit moment heeft de gemeente Berg en Dal twee opvanglocaties (in Groesbeek centrum en het dorp Berg en Dal) voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers) en een grote opvanglocatie voor Oekraïners op Dekkerswald. De locaties voor AMV’ers kunnen in ieder geval de eerste twee jaar gebruikt worden voor huisvesting en begeleiding van vluchtelingen. In totaal hebben we nu plek voor 110 vluchtelingen.

Uitvoering spreidingswet
Met de invoering van de spreidingswet is berekend dat de gemeente Berg en Dal zorg moet dragen voor de opvang van 192 vluchtelingen, voor ten minste twee jaar. Op korte termijn zullen we daarom moeten kijken naar nieuwe opvanglocaties. Het voorstel vanuit het college is om te kijken naar extra locaties voor minderjarige vluchtelingen, omdat we daar al ervaring in hebben en er meer begeleiding vanuit het COA is. GroenLinks kan meegaan inn het voorstel en heeft een voorkeur voor kleinschalige opvanglocaties. Dat is voor de vluchtelingen vaak prettiger en ook gemakkelijker samen met de omgeving te organiseren. Het COA heeft liever wat grotere locaties.

Verzoek werkgroep met inwoners
Marjan Verdijk heeft namens onze fractie in de carrousel gevraagd of er binnen college en raad draagvlak bestaat voor een werkgroep om goed uitvoering te geven aan het voorstel. We zouden samen met raadsleden en inwoners van de gemeente willen komen tot goede plannen. Er is al ervaring opgedaan met de andere opvanglocaties, waar goede lessen uit zijn getrokken. Deze kunnen we meenemen richting de nieuwe plannen. Het liefst zien we dat er een plan gaat komen voor de langere termijn, waarin we makkelijk kunnen opschalen en afschalen als dat nodig is. Zo kunnen we ook de huisvesting spreiden over de omgeving en samen met inwoners extra steun bij integratie kunnen organiseren. Zo kunnen we zorgen voor voldoende goede woningen voor vluchtelingen in een prettige leefomgeving, met voldoende draagvlak.

Er lijkt voldoende instemming te zijn met ons idee. 

Op 16 mei wordt het onderwerp besproken in de raadsvergadering.